Beinn sími 4415514

Á Læk eru 21 börn, fædd 2017 og 2019.  

Hópastarfstímarnir eru bæði úti og inni. Við erum að vinna með „ég sjálf/ur“,  einnig er haustið og haustlitirnir  mikið rannsóknarefni og svo leggjum við mikla áherslu á vináttu. Við förum mikið í dalinn okkar og þar gerast mikil og skemmtileg ævintýri.

Við leggjum áherslu á að vinna með þematengd verkefni eins og „ég sjálf/ur“, fjölskyldan, umhverfið og dalurinn okkar í gegnum málrækt, hreyfingu og skapandi starf. Lögð verður áhersla á að auka orðaforða og tjáningu með lestri bóka, söng, sögu- og leikritaspuna. Vinnum með þulur og ljóð. Ritmál er gert sýnilegt með bókum og merkingum á hlutum og umhverfi. Farið verður í gönguferðir, styttri og lengri. Líkamsvitund, vellíðan, sjálfstæði, samkennd, félags­færni og úthald verður markmiðið með útiveru. Í skapandi starfi er virkjuð forvitni, athafnaþrá og frumkvæði barnsins.

 

Elstu börnin fást við ýmis krefjandi verkefni og markmiðin með þeim eru að:

Efla sjálfsmynd

Efla hugrekki

Efla sjálfstæði

Efla frumkvæði

auka úthald og einbeitingu

efla gagnrýna hugsun

efla félagsleg tengsl

vinna með áhuga barnanna

efla framkomu og leikræna tjáningu

stuðla að menningarlæsi með heimsóknum á menningarstofnanir og viðburði

Þetta verða leikskólaverkefni þar sem hugmyndafræði og starfsaðferðir leikskóla eru lögð til grundvallar með leikinn sem aðalnámsleið. Unnið er með læsi, stærðfræði og heimspekilega hugsun barna þar sem lögð áhersla er á tölur, tákn og hringrásir náttúrunnar. Börnin læri að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru og hvernig vistspor þeirra og nærsamfélagsins geta stuðlað að sjálfbærni. Elstu börnin eru mikið í dalnum og er hann notaður til hreyfingar og náttúruskoðunar. Félagshæfni eflist á ýmsa lund og ýmislegt er brallað. Það er nauðsynlegt í nútímasamfélagi að bjóða börnum að kynnast náttúrunni og að bralla er lífsnauðsynlegt!

 

 

Starfsfólk Lækjar

Starfsfólk Lækjar skólaárið 2022-2023:

Jórunn, uppeldis og menntunarfræðingur, er deildarstjóri

Elín Unnur, leiðbeinandi

Eyrún, leiðbeinandi

Halla, leiðbeinandi

Davíð, leiðbeinandi

 Þórhalla, leiðbeinandi