Beinn sími 441 5514

Á Bóli eru 18 börn fædd 2018.  Í

Við erum í hópastarfi bæði inni og úti og vinnum að hinum ýmsu verkefnum í takt við árstíma, áhugasvið og þroska barnanna. Unnið er með náttúruna og umhverfið í útiveru. Dalurinn er óspart notaður og sífelld uppspretta fyrir leik og starf þar sem við eflum félagatengsl og vináttu.

Við leggjum áherslu á læsi í ýmsum myndum, segjum sögur, lesum og semjum ljóð.  Einnig syngjum við mikið.

Við leggjum áherslu á að vinna með þematengd verkefni eins og „ég sjálf/ur“, fjölskyldan, umhverfið og dalurinn okkar í gegnum málrækt, hreyfingu og skapandi starf. Lögð verður áhersla á að auka orðaforða og tjáningu með lestri bóka, söng, sögu- og leikritaspuna. Vinnum með þulur og ljóð. Ritmál er gert sýnilegt með bókum og merkingum á hlutum og umhverfi. Farið verður í gönguferðir, styttri og lengri. Líkamsvitund, vellíðan, sjálfstæði, samkennd, félags­færni og úthald verður markmiðið með útiveru. Í skapandi starfi er virkjuð forvitni, athafnaþrá og frumkvæði barnsins.

Starfsfólk Bóls skólaárið 2022-2023

Starfsfólk Bóls þetta skólaár eru:

Deildarstjóri er Elena, leikskólakennari

Bryndís, leiðbeinandi

Ana, leiðbeinandi

Isabel, leiðbeinandi