Sími 441 5500 

Kátakot

Kátakot

Heimastofa Lækur - beinn sími 441 5514 / heimastofa Ból - beinn sími 441 5514

Á efstu hæð eru 34 börn þetta skólaárið og hæðin rekin sem ein deild, Kátakot en börnin eiga annað hvort heimastofuna Læk eða Ból.  Nánari upplýsingar um hvora heimastofu er að finna á hlekkjum hér vinstra megin á síðunni.

Skólaárið 2018 – 2019

Úr skólanámsskrá

Á Kátakoti verða í vetur 32 börn, 17 fædd 2013 og 15 fædd 2014. Hópnum er skipt eftir aldri og eiga þau sína heimastofu, 2014 börnin á Bóli og 2013 börnin á Læk.  Í hópastarfi er þeim skipt svo í tvo hópa og velja þau nöfnin á þá og í vetur verða Ljóna- og Leðurblökuhópur á Bóli og Glimmerbörn og Regnbogahópur á Læk.

4-5 ára börn

Við leggjum áherslu á að vinna með þematengd verkefni eins og „ég sjálf/ur“ ,fjölskyldan, umhverfið og dalurinn okkar í gegnum málrækt, hreyfingu og skapandi starf. Lögð verður áhersla á að auka orðaforða og tjáningu með lestri bóka, söng, sögu- og leikritaspuna. Vinnum með þulur og ljóð. Ritmál er gert sýnilegt með bókum og merkingum á hlutum og umhverfi.. Farið verður í gönguferðir, styttri og lengri. Líkamsvitund, vellíðan, sjálfstæði, samkennd, félags­færni og úthald verður markmiðið með útiveru. Í skapandi starfi er virkjuð forvitni, athafnaþrá og frumkvæði barnsins.

Elstu börnin fást síðan við ýmis krefjandi verkefni og markmiðin með þeim eru að:

·         Efla sjálfsmynd

·         Efla hugrekki

·         Efla sjálfstæði

·         Efla frumkvæði

·         Auka úthald og einbeitingu

·         Efla gagnrýna hugsun

·         Efla félagsleg tengsl

·         Vinna með áhuga barnanna

·         Efla framkomu og leikræna tjáningu

·         Stuðla að menningarlæsi með heimsóknum á menningar-stofnanir og –viðburði

Þetta verða leikskólaverkefni þar sem hugmyndafræði og starfsaðferðir leikskóla eru lögð til grundvallar með leikinn sem aðalnámsleið.  Unnið er með læsi, stærðfræði og heimspekilega hugsun barna þar sem er lögð áhersla á tölur, tákn og hringrásir náttúrunnar. Börnin læri að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og náttúru og hvernig vistspor þeirra og nærsamfélagsins geta stuðlað að sjálfbærni. Elstu börnin eru mikið í dalnum og er hann notaður til hreyfingar og náttúruskoðunar. Félags­hæfni eflist á ýmsa lund og ýmislegt er brallað. Það er nauðsynlegt í nútímasamfélagi að bjóða börnum að kynnast náttúrunni og að bralla er lífsnauðsynlegt!

 

Þetta vefsvæði byggir á Eplica